Obchodnípodmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ponozky-tausig.cz, jehož provozovatelem je Lenka Tausigová, Bulharská 29, Praha 10, IČO: 44863811.

(dále jen prodávající)

 

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

 

Objednávky

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu ponozky-tausig.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 1. V okamžiku potvrzení objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Odběratel/kupující a dodavatel prohlašují a výslovně souhlasí s tím, že smlouva na dodání zboží v rozsahu a způsobem stanoveným v objednávce je mezi Odběratelem/kupujícím a dodavatelem uzavřena potvrzením objednávky ze strany odběratele/kupujícího. Odběratel/kupující se zavazuje zaslané zboží na základě potvrzené objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy, převzít a zaplatit kupní cenu.
 2. U vybraného zboží můžeme požadovat zaplacení zálohy předem na účet (event. složení zálohy v hotovosti na adrese viz.Kontakt). Jedná se hlavně o zboží s dodací lhůtou na objednávku, které není běžně skladem ani u dovozce a vozí se na přání zákazníka.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prosíme o přesnou adresu. 
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená odběratelem/kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele/kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetového obchodu ponozky-tausig.cz, odběratel/kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o odběrateli/kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Objednávky přijímáme prostřednictvím e-mailu, telefonicky,  nebo objednávkového formuláře.
 8. Bezplatně stornovat objednávku můžete nejlépe telefonicky pouze do předání zboží přepravci 

 

Dodací lhůta

 

Dodací lhůta je dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizována v co nejkratším termínu, zboží je u nás naskladněno, odesíláme nejpozději následující den v případě zvolené dobírky, v případě převodu na účet - po obdržení platby.  Zboží na objednávku (které není momentálně skladem) do 10 pracovních dnů.

 

Doprava

 

Způsob odeslání zboží

Osobní odběr na prodejnách – Platba hotově!............................... 0 Kč

     Vinohradská 112/101, Praha 3 (PO-PA 10:00-18:00)
     Klapkova 14/20, Praha 8 (PO-PA 10:00-18:00)
     Školská 36, Praha 1 (PO-PA 10:00-18:00)

Česká pošta  Doporučený balík .......................................................................... 99 Kč
Česká posta  Balík do ruky ..............................................................................  129 Kč

GLS ..................................................................................................................... 99 Kč

 

Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. 
Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

Balné je zdarma.

 

 

Platební podmínky

 

Zboží můžete zaplatit:

  1.      v hotovosti nebo kartou při osobním odběru na jedné z prodejen ..............   0 Kč
  2.      na dobírku Českou poštou .....................................................................    +61 Kč
  3.      na dobírku GLS ......................................................................................... +45 Kč
  4.      bankovním převodem na účet před odesláním zboží  ...............................    0 Kč

  Uvnitř vašeho balíčku naleznete vždy řádný daňový doklad (fakturu) pro vaši případnou reklamaci v případě zaslání zboží vybraným dopravcem.

  V případě osobního vyzvednutí na prodejně bude vystavena pokladní účtenka podléhající EET povinnosti.

Připravujeme I možnost platby kartou!

 

Lhůta pro uplatnění vad

 

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou velhůtě pro uplatnění vad je 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem.

 

Lhůta uplatnění vad začíná běžet dnem převzetí vámi zakoupeného zboží. Nezapomeňte si prosím uchovat kromě faktury i dodací list. (I tak se dá případně dohledat v systému).  

 

Nepřevzetí zboží ze strany odběratele/kupujícího

Pokud si zákazník zásilku vědomě nepřevezme, zasíláme fakturu za balné a poštovné, které si objednal. 

 

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží)

 

Odběratel/kupující má právo odstoupit od objednávky (kupní smlouvy) kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

 Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. zák. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od  převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odeslat zboží prodávajícímu nejpozději do 14. dne od oznámení odstoupení od smlouvy. 

 

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací pokud možno nepoškozené, nenošené, čisté, V případě, že bude vrácené zboží poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. zák.).Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů.(Vracíme dříve)

 

Spotřebitel odpovídá za poničení věci, kterou vrací a zacházel s ní jinak, než bylo nutné s ohledem na povahu zboží. Je pak povinen uhradit částku, o niž se hodnota věci snížila

 

Zboží zasílejte výhradně na adresu:
Tausig Ponožky a Punčocháče, Vinohradská 101, Praha 3

Zboží můžete doručit jakýmkoliv způsobem, třeba i osobně.
Volejte nebo pište, vždy se snažíme Vám vyjít vstříc. 

 

.

 

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí (nedodává) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího.

 Také v případě, že prodávající zjistil při ověření adresy, že adresa je chybná a kupující nekomunikuje dle uvedených kontaktů. V takovém případě je pravděpodobné, že adresát zásilku nevyzvedne. 

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena stejným způsobem, jakým uhradil v nejkratším možném termínu. 

Ke zrušení objednávky dochází i v případě jejího nevyzvednutí. Zboží je uskladněno na vybrané prodejně po dobu 30 kalendářních dní. O připravení objednávky je zákazník informován e-mailem.

 

Reklamace

 

Pokud zjistíte, že vám bylo omylem zasláno jiné zboží než jste si objednali, kontaktujte nás prosím neprodleně e-mailem na info@ponozky-tausig.cz. Budeme se snažit tento problém co nejrychleji a pro Vás bezplatně řešit. 

 

 1. Pokud zjistíte závadu na výrobku, ať již ihned po převzetí nebo během záruční lhůty informujte nás, prosím, co nejdříve o této skutečnosti na e-mail na info@ponozky-tausig.cz .
 2. Následně je potřeba zaslat zboží s pokud možno číslem faktury a popisem závady zpět na adresu: Tausig Ponožky a Punčocháče, Vinohradská 101, Praha 3, 130 00.
 3. Zboží Vám bude podle Vašich požadavků buď nahrazeno jiným nebo vráceny peníze. 

 

Máte možnost:

A) Nárokovat nové identické zboží.

B) Odstoupit od smlouvy a v tom případě vám vrátíme vaše peníze zpět.

C) Můžete, ale i nakoupit (vyměnit) za zboží jiné.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout v následujících případech:

Zboží bylo poškozeno při přepravě (v případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí).

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými na obalu.

 

Pozor! Reklamace není možná v případě zkoušení zboží! Punčochové zboží se z hygienických důvodů nezkouší, tudíž nárok na reklamaci zaniká. Pokud nevíte svou velikost, napište nám raději nejprve e-mail a pokusíme se Vám poradit.

 

 

Ochrana osobních dat

 

Provozovatel internetového obchodu ponozky-tausig.cz prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.